System Informacji Oświatowej wersja 3.19.2

Data wydania: 2015-09-25 Opis:

Data poprawki 2015-09-25

Tabela NP5 dostępna dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum, Liceum Ogólnokształcącego i Ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej

Data poprawki 2015-09-25

W tabeli JO1 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form kol. 1 wiersz '0' jest aktywny

System Informacji Oświatowej wersja 3.19.1

Data wydania: 2015-09-21 Opis:

Data poprawki 2015-09-21

Zmiana w tabeli N2 – kontrola stażu ogólnego i pedagogicznego zmieniona z błędu na ostrzeżenie

Data poprawki 2015-09-21

Dodanie zawodu 'Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej' dla szkoły policealnej

Data poprawki 2015-09-21

Zdjęcie kontroli dla naboru lutowego pomiędzy a1 i u2

Data poprawki 2015-09-21

Poprawienie zapisu raportów do formatu xls (excel)

Data poprawki 2015-09-21

Do raportu jednostek scalonych dla JST dodanie kolumny 'Nr Rspo'

System Informacji Oświatowej wersja 3.19.0

Data wydania: 2015-08-14 Opis:

Data poprawki 2015-08-14

Program SIO wersja 3.19.0 na spis wrzesień 2015