System Informacji Oświatowej wersja 3.17.1

Data wydania: 2014-09-05 Opis:

Data poprawki 2014-09-05

Widoczny przycisk 'Dodaj kwalifikacje' w tabeli Kkz1

System Informacji Oświatowej wersja 3.17.0

Data wydania: 2014-08-14 Opis:

Data poprawki 2014-08-14

Wystawianie programu SIO 3.17.0