System Informacji Oświatowej wersja 3.20.1

Data wydania: 2016-04-04 Opis:

Data poprawki 2016-04-04

Poprawka w tabelach U4a i U5a. Poprawiony problem który występował podczas robienia eksportu. Obecnie przy próbie eksportu należy uzupełnić puste wiersze w U4a (U5a) i wyeksportować ponownie.

Data poprawki 2016-04-04

W następujących typach szkół: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, nie generowała się tabela Np5 (Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze). W takich przypadkach należy w wersji 3.20.1 wygenerować nową strukturę pliku.

System Informacji Oświatowej wersja 3.20.0

Data wydania: 2016-03-08 Opis:

Data poprawki 2016-03-08

Program SIO wersja 3.20.0 na spis marzec 2016