System Informacji Oświatowej wersja 3.21.3

Data wydania: 2016-09-26 Opis:

Data poprawki 2016-09-26

Dla gimnazjum kolumny 1 i 2 w wierszu 1 w tabeli DOW1 muszą być edytowalne.

System Informacji Oświatowej wersja 3.21.2

Data wydania: 2016-09-16 Opis:

Data poprawki 2016-09-16

Tabela z kosztami musi pojawiać się w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej.

System Informacji Oświatowej wersja 3.21.1

Data wydania: 2016-08-31 Opis:

Data poprawki 2016-08-31

Dodanie wiersza nr 29 do tabeli DO1.

System Informacji Oświatowej wersja 3.21.0

Data wydania: 2016-08-16 Opis:

Data poprawki 2016-08-16

Wystawienie wersji 3.21.0 na wrzesień 2016