System Informacji Oświatowej wersja 3.16.0

Data wydania: 2014-03-07 Opis:

Data poprawki 2014-03-07

Wystawianie programu SIO 3.16.0 na spis marzec 2014