System Informacji Oświatowej wersja 3.25.6

Data wydania: 2018-09-24 Opis:

Data poprawki 2018-09-24

Kontrola [A-101] i [A-102] w Liceum Ogólnokształacącym dla dorosłych jest tymczasowo zawieszona.

Data poprawki 2018-09-24

Program błędnie informował o niewypełnionych wierszach w ZD1.

System Informacji Oświatowej wersja 3.25.5

Data wydania: 2018-09-14 Opis:

Data poprawki 2018-09-14

Kontrola [A-101] i [A-102] w szkole podstawowej jest tymczasowo zawieszona.

System Informacji Oświatowej wersja 3.25.4

Data wydania: 2018-09-11 Opis:

Data poprawki 2018-09-11

Podczas zakładania kolejnego użytkownika (nie administratora), hasło takiego użytkownika było zapisywane z małych liter.

System Informacji Oświatowej wersja 3.25.3

Data wydania: 2018-09-10 Opis:

Data poprawki 2018-09-10

Przy próbie modyfikacji kadry pedagogicznej pojawiał się błąd.

System Informacji Oświatowej wersja 3.25.2

Data wydania: 2018-09-03 Opis:

Data poprawki 2018-09-03

Do szkoły podstawowej nie można było dodać oddziału przedszkolnego.

System Informacji Oświatowej wersja 3.25.1

Data wydania: 2018-08-27 Opis:

Data poprawki 2018-08-27

W identyfikacji szkoły podstawowej jest aktywny wiersz do wprowadzania numerów egzaminacyjnych.

System Informacji Oświatowej wersja 3.25.0

Data wydania: 2018-08-17 Opis:

Data poprawki 2018-08-17

Wystawienie wersji 3.25.0 na wrzesień 2018.