System Informacji Oświatowej wersja 3.22.2

Data wydania: 2017-03-24 Opis:

Data poprawki 2017-03-24

W tabeli U4A dla 'Kolegium służb społecznych' przy wierszach - '1999' zostało dopisane 'i później'; - '1987' zostało dopisane 'i wcześniej'.

Data poprawki 2017-03-24

W tabeli SO4 przy wierszu z rokiem '1994' dopisano 'i wcześniej'.

Data poprawki 2017-03-24

Wyłączona kontrola kolumny 6 tabeli U3.3 z tabelami NP3 i NP4 – kod błędu: [U-181].

Data poprawki 2017-03-24

W tabeli NP6 przy wierszu '1994' zostało dopisane 'i wcześniej'.

System Informacji Oświatowej wersja 3.22.1

Data wydania: 2017-03-11 Opis:

Data poprawki 2017-03-11

W tabeli 'U4a. Uczniowie według roku urodzenia, płci i miejsca zamieszkania' dla niektórych typów szkół o specyfikacji 'specjalne' na spis marcowy zmieniono zakres lat uczniów.

System Informacji Oświatowej wersja 3.22.0

Data wydania: 2017-03-08 Opis:

Data poprawki 2017-03-08

Wystawienie wersji 3.22.0 na marzec 2017.