System Informacji Oświatowej wersja 3.24.5

Data wydania: 2018-04-16 Opis:

Data poprawki 2018-04-16

Próba zmiany hasła wyświetlała komunikat o nieprawidłowym podaniu 'Starego hasła'.

System Informacji Oświatowej wersja 3.24.4

Data wydania: 2018-03-27 Opis:

Data poprawki 2018-03-27

Raport szczegółowy html w tabeli 'Uczniowie w bieżącym roku szkolnym wg klas' [U1] w kolumnie 14 prezentował wartość z kolumny 4.

Data poprawki 2018-03-27

Jeżeli monitor miał ustawioną niską rozdzielczość, to w tabeli U1 nie było możliwości przesunięcia 'belki' poza kolumnę 12.

System Informacji Oświatowej wersja 3.24.3

Data wydania: 2018-03-21 Opis:

Data poprawki 2018-03-21

W tabeli 'Wychowankowie ośrodka' [SO4] dla spisu marcowego początkowym rokiem urodzenia powinien być rok 1994 (czyli 24-latki). Wymagane jest utworzenie nowej struktury.

System Informacji Oświatowej wersja 3.24.2

Data wydania: 2018-03-15 Opis:

Data poprawki 2018-03-15

Zdjęcie walidacji pomiędzy kolumną 13 a kolumną 1 w tabeli U1

Data poprawki 2018-03-15

Dla publicznych ZSiPO, jako organ prowadzący możliwy jest wybór Ministra ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

System Informacji Oświatowej wersja 3.24.1

Data wydania: 2018-03-12 Opis:

Data poprawki 2018-03-12

Poprawka walidacji tabeli z nauczaniem języków obcych [JO1] dla Liceum Ogólnokształcącego

System Informacji Oświatowej wersja 3.24.0

Data wydania: 2018-03-09 Opis:

Data poprawki 2018-03-09

Wystawienie wersji 3.24.0. Marzec 2018