System Informacji Oświatowej wersja 3.23.9

Data wydania: 2017-09-27 Opis:

Data poprawki 2017-09-27

Kontrola pomiędzy a6 a najwyższym programowo wierszem z u2 zamienione na ostrzeżenie.

System Informacji Oświatowej wersja 3.23.8

Data wydania: 2017-09-26 Opis:

Data poprawki 2017-09-26

Wiersze 30 i 31 w tabeli DO1 mogą przyjmować do 2 znaków po przecinku.

System Informacji Oświatowej wersja 3.23.7

Data wydania: 2017-09-21 Opis:

Data poprawki 2017-09-21

W niektórych przypadkach przy dopełnianiu zerami tabeli U3.2 wyszarzała się cała tabela.

System Informacji Oświatowej wersja 3.23.6

Data wydania: 2017-09-20 Opis:

Data poprawki 2017-09-20

Tabela ZD3(Praktyczna nauka zawodu), powinna generować się w szkole branżowej I stopnia. Jeśli nie widać tej tabeli należy zrobić nową strukturę pliku.

System Informacji Oświatowej wersja 3.23.5

Data wydania: 2017-09-19 Opis:

Data poprawki 2017-09-19

Poprawiona kontrola [ZD-043].

System Informacji Oświatowej wersja 3.23.4

Data wydania: 2017-09-14 Opis:

Data poprawki 2017-09-14

Usunięte kontrole U-109 i U-110 (z tabeli U2).

System Informacji Oświatowej wersja 3.23.3

Data wydania: 2017-09-13 Opis:

Data poprawki 2017-09-13

Zmieniona nazwa tabeli kosztów w oddziałach gimnazjalnych.

System Informacji Oświatowej wersja 3.23.2

Data wydania: 2017-09-11 Opis:

Data poprawki 2017-09-11

Na raporcie html nie generowały się informacje o szkole branżowej. Sprawdzenie tabeli W1 w kuratorium powodowało błąd. Do oddziałów gimnazjalnych została dodana tabela OB2 (Obowiązek szkolny).

System Informacji Oświatowej wersja 3.23.13

Data wydania: 2017-10-19 Opis:

Data poprawki 2017-10-19

1. Usunięta kontrola U-039. 2. Poprawiono następujące wagi (U33, U38, U39) przy wyliczaniu przybliżonego raportu subwencyjnego.

System Informacji Oświatowej wersja 3.23.12

Data wydania: 2017-10-03 Opis:

Data poprawki 2017-10-03

1. W raporcie szczegółowym nie prezentowały się koszty dla oddziałów gimnazjalnych. 2. Sprawdzanie tabeli U3.1 czasami wywoływało błąd w programie.

System Informacji Oświatowej wersja 3.23.11

Data wydania: 2017-09-29 Opis:

Data poprawki 2017-09-29

1. Usunięta kontrola JMN-003. 2. W technikum w tabeli U3.2 dla zawodu 'technik przemysłu mody' poprawnie wyświetla się cykl kształcenia. 3. W szkołach w CKU na raporcie zbiorczym podwójnie zliczało liczbę uczniów.

System Informacji Oświatowej wersja 3.23.10

Data wydania: 2017-09-28 Opis:

Data poprawki 2017-09-28

Sprawdzenie tabeli DO1 czasami wywoływało błąd w programie.

System Informacji Oświatowej wersja 3.23.1

Data wydania: 2017-09-01 Opis:

Data poprawki 2017-09-01

Podczas tworzenia nowej struktury, czasami nie tworzyła się zakładka z zawodami.

System Informacji Oświatowej wersja 3.23.0

Data wydania: 2017-08-16 Opis:

Data poprawki 2017-08-16

Wystawienie wersji 3.23.0. Wrzesień 2017